Digikärkihankkeet

Valtion hankinnat – avoimuutta ja automaatiota

Tero Meltti

Kiinnostaako kuinka valtion varoja käytetään? Oletko kuullut Tutkihankintoja.fi-sivustosta? Valtion hankintojen digitalisoinnin osalta Tutkihankintoja.fi-palvelu ja viranomaistietojen automaattinen tarkastaminen ovat ensimmäisiä näyttöjä siitä muutoksesta, joka seuraavien kahden vuoden aikana tulee tapahtumaan koko valtionhallinnon hankintaprosessissa.

”…datassa ei ole mitään erityisen yllättävää”

Syyskuun alussa avatussa Tutkihankintoja.fi -palvelussa julkaistaan helposti ymmärrettävässä muodossa viikoittain päivittyvää tietoa valtion hankinnoista. Valtion ostolaskuaineisto julkaistaan avoimena datana myös Avoindata.fi-sivustolla.

Ennen Tutkihankintoja.fi –palvelua ja datan avaamista ainoa keino saada tietoja, oli lähettää erillisiä tietopyyntöjä jokaiselle virastolle, jonka tiedoista oli kiinnostunut. Tämä luonnollisesti työllisti sekä pyytäjää että pyynnön kohdetta.

Tältä vuodelta tietoja palvelussa on jo yli 2,6 miljardin euron hankinnoista lähes 19 000 eri toimittajalta. Useat lehdet ovat tehneet omia ja lukijoilla joukkoistettuja juttuja hankintatiedoista. Jutuissa on analysoitu muun muassa hankintojen jakautumista eri yrityksille sekä valtion ostojen merkitystä yrityksen liiketoiminnalle (Kauppalehti 26.9.).

Helsingin Sanomat (14.9.) totesi valtion hankintoja käsittelevässä jutussa lakonisesti, että ”…sivustolla julkaistussa datassa ei ole mitään erityisen yllättävää”. Mielestäni tämä kertoo siitä, että valtion organisaatiot hankkivat toiminnan tarpeisiin juuri sitä, mitä toiminta tarvitsee ja hankintatoimi kokonaisuutena toimii hyvin. Nyt suuri yleisö tietää saman minkä hallinto on tiennyt jo aiemmin.

Eniten työtä ja kalenteriaikaa vaati yhteisten toimintakäytäntöjen sopiminen

Tutkihankintoja.fi-palvelun toteutuksen suurin työ ei suinkaan ollut teknisessä toteutuksessa, jossa hyödynnettiin mahdollisimman paljon palvelupohjaisia pilviteknologioita. Eniten työtä ja kalenteriaikaa vaati yhteisten toimintakäytäntöjen sopiminen kaikkien valtion hankintayksiköiden kanssa. Kuitenkin vasta käytäntöjen toteuttaminen mahdollisti aiemminkin julkisen viranomaistiedon avaamisen ja julkaisun automaattisesti massamuotoisesti.

Tiedon avaamisen ja julkaisemisen työläys kertoi siitä, että valtion tiedonhallinta ja hankintaprosessi eivät tällä hetkellä toteudu digiperiaatteiden hengessä päästä päähän prosessikokonaisuutena. Onneksi tiedonhallinnan sujuvuuteen on tunnistettu ratkaisuja. Hankintojen osalta useat niistä on toteutettavissa ilman säädösuudistuksia.

Viranomaistietojen automaattinen tarkastaminen säästää aikaa, lisää luotettavuutta – ja tuottavuutta

Seuraava Handin tuotos on jo lähellä oppikirjaesimerkkiä digiperiaatteiden hyödyllisyydestä ja toimivuudesta käytännössä. Valtion virastojen ja laitosten käyttämään sähköiseen kilpailutusratkaisuun otetaan käyttöön julkisissa hankinnoissa edellytettyjen viranomaistietojen automatisoitu tarkastaminen marraskuun alusta alkaen.

Tarvittavia tietoja ovat esimerkiksi kaupparekisterin tiedot, tiedot veroveloista ja sosiaaliturvamaksujen asianmukaisesta maksamisesta, ulosottomerkinnät, tiedot Tullin kantamista maksuista, konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot, yrityshenkilöt ja henkilöiden kytkennät, tilinpäätös ja tasetiedot sekä työeläke-, työttömyys-, tapaturmavakuuttamisen tiedot. Siis runsaasti eri viranomaisrekistereissä olevaa tietoa, jota kilpailutuksessa tarvitaan.

Käytännössä kilpailutusratkaisu hakee kilpailutuksessa tarvittavat tiedot Verohallinnon palvelusta, johon tiedot on haettu valmiiksi muiden viranomaisten rekistereistä. Näin hankintayksikön ei tarvitse selvitellä tietoja useista eri lähteistä. Myöskään yritysten ei tarvitse toimittaa kilpailutukseen liittyviä erilaisia viranomaistodistuksia hankintayksiköille, kun tiedot on automaattisesti tarkastettu suoraan luotettavasta lähteestä. Aiemmin tarpeellinen työ muuttuukin automatisaatiossa turhaksi ja tarpeettomaksi.

Jo nämä Handi-ohjelman ensimmäiset tulokset luovat kovan odotusarvon myös ohjelman myöhemmille tuloksille.


https://www.handi.fi/

http://vm.fi/hankintojen-digitalisaatio

avoimuusavoinhallintohankinnatjulkiset hankinnat

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *