1. Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu

Kaikki työkalut Toimenpiteet

 • Tutustu Valtiokonttorin tietopalvelun kuvaukseen, erityisesti hyväksyntäpalveluun
  • siirtopalvelu vastaanottaa, käsittelee ja validoi aineistot
  • hyväksyntäpalvelu noutaa tiedot siirtopalvelusta, lisää tarkastusten tulokset, tunnistaa käyttäjät ja antaa heidän tarkastella ja kommentoida tietoja ja tarkastustuloksia
  • rekisteripalvelu varastoi kaikki hyväksytyt tiedot ja antaa kenen tahansa tutkia tallennettuja tietoja
 • Selvitä asiakkaan kanssa kunkin toimijan (asiakas, palvelukeskus, järjestelmätoimittaja) roolit, oikeudet ja ennen kaikkea vastuut
  • hyväksyntäpalvelun käytössä ja
  • raportoinnissa yleensä
 • Varmista raportoinnin vuosikellosta hankkeen aikataulu ja seuraa mahdollisia muutoksia

Kaikki työkalut Ota nämä huomioon

LataaOhje taloustietojen toimittamisesta Kuntatalouden tietopalveluun Lataa

2. Raportoinnin määrittely

Kaikki työkalut Toimenpiteet

 • Aikataulu: 2018 loppuun mennessä, viimeistään 6/2019
 • Selvitä kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien automatisoidun raportoinnin tarpeet ja käytännöt
  • auta tarvittaessa asiakasta ymmärtämään JHS:ien ja raportointitapojen yhteydet

Kaikki työkalut Ota nämä huomioon

3. Selvitysvaihe

Kaikki työkalut Toimenpiteet

 • Aikataulu: 2018 loppuun mennessä, viimeistään 6/2019
 • Hanki koulutusta ja tutustu materiaaleihin
  • JHS, KUTI, VK, VRK, VM pilotit, Kuntadata/Tietopalvelu, Kuntatietoluotsi jne.
 • Tiedosta muutoskohteet ja vaatimukset
  • esim. raportoinnin sisältö ja tekninen toteutus
  • vaikutus prosesseihin
  • vaikutus organisaatiohierarkiaan ja laskentatunnisterakenteeseen

Kaikki työkalut Ota nämä huomioon

4. Nykytilan kartoitus – järjestelmäkäyttö

Kaikki työkalut Toimenpiteet

 • Aikataulu: 2018–Q1/2019
 • Järjestä koulutuksia, työpajoja ja konsultointia järjestelmän kunnille, palvelukeskuksille ja muille käyttäjäorganisaatioille
 • Selvitä nykyiset toimintatavat
Lue lisää

Kaikki työkalut Ota nämä huomioon

Lisätietoa toimintatapojen kartoituksesta

Selvitä ja kartoita nykyiset toimintatavat, kuten

 • nykyiset sopimukset
 • JHS-vaatimuksien mukaiset nykyisten toimittajien tarjoamat ratkaisuvaihtoehdot
  • erityisesti JHS 194:ään eli XBRL-taksonomiaan liittyen
 • laskentatunnisteiden käyttö
  • tili, kustannuspaikka, vastapuolitunniste/Y-tunnus, toiminto, projekti, tuote/palvelu, jne.
 • miten ulkoinen raportointi tuotetaan?
  • menettelytavat liikelaitoksen, emokunnan, konsernin jne. kanssa
 • sisäisen raportoinnin erityisvaatimukset
 • järjestelmien tarjoamat erilaiset automatisoidut yhteystarkistukset ja sallitut/ei sallitut laskentatunnistekytkennät ja niiden ylläpito
 • raportoinnin ohjaustietojen vuosikohtaisuus; päivämääräohjatut ohjaustiedot
 • miten palveluille kohdistetaan kulut/tuotot?
 • käyttöympäristön kartoitus – onko räätälöintejä?
 • vaikutukset ja muutokset budjetointiin
 • vaikutukset operatiivisiin järjestelmiin
 • mahdolliset tietojärjestelmäpalveluiden kilpailutukset ja niihin osallistuminen

5. Suunnitteluvaihe

Kaikki työkalut Toimenpiteet

 • Aikataulu: 2018-Q3/2019
 • Mahdolliset kilpailutukset ja niiden vaatimukset
 • Mahdolliset päätökset
 • Tilaus ja sopimusten teko (toimitus- palvelusopimukset)
 • Suunnittele toteutusprojekti
  • määrittele tehtävät
   • resursointi (henkilöstön siirtymiset kuntien ja maakuntien välillä?)
   • työmäärät
   • aikataulu
  • sitouta asiakas
   • varmista, että asiakkaalla on projektipäällikkö
   • muutoskoulutus (järjestä asiakkaalle tarvittaessa koulutusta muutokseen)

Kaikki työkalut Ota nämä huomioon

6. Muutosvaihe I

Kaikki työkalut Toimenpiteet

 • Aikataulu: 2018–Q4/2019
 • Projektin varsinainen aloitus
 • Sopimukset ja projektisuunnitelman tarkistus
 • Projektityöskentely
 • Konsultointituki
 • Tarvitaan mm.
  • kirjauskäytäntömuutosten ohjeistus, mm. kuukausijaksotukset, kauden sulut
  • siirtymävaiheen suunnittelu
  • organisaatioissa käyttöympäristökohtaiset kytkennät ulkoisen raportoinnin vaatimusten mukaisesti
  • lisätoiminnallisuudet (esim. vyörytysten, kustannuslaskennan, tuoteraportoinnin käyttöönotto, jaksotuskäytänteet)
  • operatiivisten järjestelmien liittymärajapintamuutokset (määrittely/toteutustyö)
Lue lisää

Kaikki työkalut Ota nämä huomioon

Huomioitavaa ohjeistuksesta

Ohjeistuksessa tarvitaan prosessin muutos, koska raportoitavat talouden toteutumatiedot on oltava lähdejärjestelmässä tai tietovarastossa. On otettava huomioon, että kirjanpitokaudet ovat raportointiaikatauluun nähden sitovia, ja että kuukausijaksotukset vaikuttavat sekä tietojen oikeellisuuteen että laatuun.

7. Muutosvaihe II

Kaikki työkalut Toimenpiteet

 • Aikataulu: 2018–Q2/2020
 • Käytä taloushallinnon määrityksiä (tilannekantaa) raportoinnin pohjana
  • lähtökohtana organisaatiokohtaisessa käyttöympäristössä tehdyt tarvittavat kytkennät JHS-tileihin ja JHS-palveluihin
 • Teknisen toteutusvälineen tai muuntimen testaus ja käyttöönotto
  • testaa raporttien toteutus osa-alueittain, esim. käyttötalous ja investoinnit, liikelaitokset jne.
  • testiaineistot Valtiokonttorin tietopalveluun (hyväksyntäpalveluun)

Kaikki työkalut Ota nämä huomioon

8. Muutosvaihe III

Kaikki työkalut Toimenpiteet

 • Aikataulu: 2018–Q4/2020
 • Käyttöönottoprojektin viimeistely ja tuotantokäyttöön siirto – suunnittele ylläpitotila
 • Huomioi Valtiokonttorin tietopalvelun mahdolliset muutokset ja päivitykset
 • Huomioi Väestörekisterikeskuksen (YTI-)koodistopalvelun mahdolliset muutokset ja päivitykset
 • Huomioi taloushallinnon järjestelmien versiopäivitykset
  • mahdollinen järjestelmien tuki, kun raportoidaan Valtiokonttorin tietopalveluun
  • huomioi näiden päivitysten vaikutus toteutukseen

Kaikki työkalut Ota nämä huomioon

9. Siirtymävaihe

Kaikki työkalut Toimenpiteet

 • Aikataulu: Q1/2021–Q2/2021
 • Huolehdi vuoden 2020 tilinpäätöksestä ja siirtymisestä v. 2021 uusiin käytäntöihin
  • siirtymävaiheessa järjestelmissä on käytössä vanhat ja uudet raportit sekä liittymärajapinnat (2020 Tilastokeskuksen manuaalinen lomakesyöttö ja CSV; 2020-21 Valtiokonttorin CSV ja XBRL)
  • kuukausiraportoinnin aloitus

Kaikki työkalut Ota nämä huomioon

10. Tuotantovaihe I

Kaikki työkalut Toimenpiteet

 • Aikataulu: Q1/2021→
 • Varmista, että vuoden 2021 talousarviotiedot ovat XBRL-muodossa (toimitus 1/2021)
 • Huomioi tarvittaessa kuntien neljännesvuosiraportointi
  • muutokset, päivitykset
 • Huolehdi käyttöönoton tuesta
  • selvitä tuen keston tarve

Kaikki työkalut Ota nämä huomioon

11. Tuotantovaihe II

Kaikki työkalut Toimenpiteet

 • Aikataulu: Q2–Q3/2021→
 • Varmista, että kaikki raportointi tapahtuu Valtiokonttorin tietopalveluun (XBRL-muodossa)
  • kuukausiraportointi 2021
  • neljännesvuosiraportointi 2021
  • osavuosiraportoinnit 2021
  • tilinpäätösraportointi 2021
 • Huolehdi käyttöönoton tuesta
  • selvitä tuen keston tarve

Kaikki työkalut Ota nämä huomioon

NÄYTÄ KAIKKIPIILOTA KAIKKI

Kaikki työkalut Katso kaikki palveluntarjoajiin liittyvät työkalut


Lataa pdfOhje taloustietojen toimittamisesta Kuntatalouden tietopalveluun Lataa
Lataa pdfTiedon keruun aikataulu (Valtiokonttorin Kuntatalouden tietopalvelu) Lataa