Koulutus Utbildning


Som kommunens expert kan du delta i utbildningar som Kommunförbundet och andra intressentgrupper ordnar i reformens olika skeden. Även serviceleverantörer inom ekonomiförvaltning och datasystemtjänster ordnar egna utbildningar i datasystemens drifttagningsskede.

Utbildningsprogrammet för programmet Kommuninformation

Utbildningens mål och innehåll

Syftet med utbildningsprogrammet är att informera kommunernas och landskapens experter om utvecklandet av hanteringen och rapporteringen av ekonomisk information. Utbildningen ger dig de kunskaper som du behöver om kommunernas och samkommunernas framtida gemensamma specifikationer som gäller ekonomiska uppgifter, om tillämpningen av specifikationerna, om den nya rapporteringsmodellen för ekonomiska uppgifter, om tjänster i anslutning till rapportering och om de nödvändiga anvisningarna.

Utbildningsprogrammets mål är att kommunerna, samkommunerna och deras intressegrupper:

  • Förstår vikten av automatisk ekonomisk rapportering och är informerade om den pågående reformens innehåll och tidtabell
  • Rapporterar alla externa ekonomiska uppgifter via Statskontorets system
  • Producerar det datamaterial som ska rapporteras på så sätt att uppgifterna är riktiga och förenliga med anvisningarna
  • Förstår att hela datainsamlingsprocessen och datainnehållen förändras
  • Inleder ett utvecklingsprojekt eller tar hänsyn till de nya specifikationerna och verksamhetssätten i sitt utvecklingsarbete.
  • Käynnistävät kehityshankkeen tai ottavat huomioon kehitystyössään uudet määritykset ja toimintatavat.

Utbildningen är öppen för alla personer som arbetar med informationshantering inom ekonomi- och personalförvaltning. Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna.

(STÄNG FÖNSTRET) X
Tidsschema för utbildningen 2018

Utbildningsdagarna är självständiga helheter och deltagaren kan besluta vilka dagar han eller hon vill ta del i. Det finns separata program för kommun- och landskapsrelaterade ärenden och utbildningarna ordnas i olika lokaler. Anmälning och mer information på Statistikcentralens sidor.

Hösten 2018

  • 26.-27.9.2018 Helsingfors, Paasitorni
  • 3.-4.10.2018 Åbo, Radisson Blu Marina Palace
  • 14.-15.11.2018 Tammerfors, Sokos Hotel Torni
  • 21.-22.11.2018 Uleåborg, Sokos Hotel Cumulus
(STÄNG FÖNSTRET) X
Inspelningar och material av utbildningevenemanget

Se webinarinspelningar om utbildningen av kommunernas automatiserad finansiell rapportering i Helsingfors 26.–27.9.2018.

Direkt länkar till olika dagarnas delar:

Presentationsmaterialet kan laddas ner separat:

(STÄNG FÖNSTRET) X