Aikataulu ja virstanpylväät Tidtabell och milstolpar


De standardiserade dataspecifikationerna är färdiga (JHS-rekommendationerna)
2017-2019
JHS 192 Kontoplan för kommuner och samkommuner
uppdateras
JHS 199 Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner
färdig
JHS 205 Kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering
färdig
JHS 203 Kommunernas och samkommunernas kostnadsredovisning
färdig
JHS 194 XBRL-taxonomi för kommuner och samkommuner
1/2020
JHS 195 Definitioner för arbetsställe och andra relaterade termer
färdig
JHS 200 Serviceklassifikation för kommun och samkommun (uppdatering)
färdig
Möjlighet att testa produktion, sändning och kontroll av uppgifter i material i XBRL- och CSV-format
färdig
Standardiserade specifikationer, övriga klassifikationer, kodverk och anvisningar för ekonomiska uppgifter i användning i de nationella interoperabilitetstjänsterna
asap
Standardiserade klassifikationer, specifikationer, kodverk och anvisningar för ekonomiska uppgifter i användning i de nationella interoperabilitetstjänsterna och i Statskontorets tjänster
6/2018
Budgetuppgifter från 2020 rapporteras till Statskontorets Kommunekonomins informationtjänst
12/2019-1/2020
Kommunekonomins informationstjänst tas i produktion
1/2020
Insamlingen av kvartalsuppgifter (2021) börjar
x/2021
Insamlingen av branschvisa kostnadsuppgifter (t.ex. undervisningsväsendet, sjukhus/verksamhetsställesspecifika kostnader) börjar
x/2021
Insamlingen av bokslutsuppgifter (2021) börjar
x/2022
Förberedelser inför reformen av rapporteringen
11/2017 - 6/2019
En plan gör genomförandet av utvecklingsarbetet utarbetas
2/2018
Riktlinjerna för utvecklandet av kommunens rapportering slås fast
6/2018
Metoden för rapportering om kommunens driftsekonomi väljs
6/2018
Linjebeslut fattas om tillvägagångssättet för genomförandet av de datasystemtjänster som används inom rapporteringen av ekonomiska uppgifter
6/2018
Färdiga rapporter tillgängliga i den offentliga förvaltningens analys- och rapporteringstjänst
1/2021
Kommunekonomins informationstjänst är färdig och kan testas som helhet
under år 2019
Reformprojektet genomförs
1/2018 - 6/2019
Den nya ekonomirapporteringen tas i bruk
12/2019 - 1/2020