Tillbaka

Esimerkit ja tarinat Exempel och berättelser


Bättre service för kommuninvånarna med hjälp av ledning med information

DET HÄR ÄR KÄRNAN I DET HELA

Heltäckande, tillförlitlig, relevant och aktuell information hjälper kommunens ledning och dem som ansvarar för tjänsterna att försäkra sig om att man vidtar de rätta åtgärderna på rätt sätt och vid rätt tidpunkt inom anordnandet och produktionen av tjänsterna. I Kervo var produktifieringen av tjänsterna ett viktigt steg mot ledning med hjälp av information.

VILKEN NYTTA HADE VI AV ÅTGÄRDERNA?

När kommunen produktifierar tjänsterna och använder produktkostnadsberäkning blir det lättare för dem som ansvarar för anordnandet av tjänsterna att analysera olika utvecklingsobjekt och olika sätt att organisera tjänsterna, samt framför allt att producera bättre tjänster med större effekt för kommuninvånarna.

VILKA UTMANINGAR MÖTTE VI?

Behoven och förväntningarna hos dem som använder uppgifter om ekonomin och verksamheten som stöd för sitt ledningsarbete varierar mycket. En daghemsföreståndare behöver information av ett annat slag än en kommundirektör eller en tjänsteman inom statsförvaltningen. Kervo utarbetade en hierarkisk förteckning över produkterna. I förteckningen indelades tjänsterna i produkter, produktgrupper och servicegrupper. Detta gjorde det möjligt att erbjuda information på de nivåer som användare av olika slag behöver.

VAD LÄRDE VI OSS?

Det bästa resultatet uppnås när kommunledningen har ett starkt engagemang för målet och när förfarandena och verktygen för ledning med information planeras och genomförs långsiktigt i multiprofessionellt samarbete.

TIPS TILL ANDRA

Börja med att klargöra era mål och diskutera system först därefter. Fundera på förhand vilken information ni verkligen behöver och hur ni vill bearbeta och rapportera den. Det lönar sig att reservera tillräckligt med resurser för specifikationsarbetet. Det lönar sig också satsa på att informera personalen i tillräcklig omfattning och tillräckligt ofta om bakgrunden och målen.


FRÅGA MER

Tiina Larsson
sektordirektör
Kervo stad
tiina.larsson(at)kerava.fi