Talousraportointi -ikoni

Kommunernas och samkommunernas rapportering av ekonomiska uppgifter reformeras år 2021. Kommunerna och samkommunerna ska förbereda sig för reformen redan på förhand. Genom reformen får alla kommuner tillgång till tydliga instruktioner, enhetliga modeller, verksamhetsmetoder och definitioner med vilka de ekonomiska rapporterna produceras automatiserat.

FÖR KÄNNEDOM: Tidsplanen för att inleda landskapens verksamhet ska skjutas upp till år 2021, vilket betyder att den automatiserade ekonomirapporteringen också skjuts upp med ett år.

Förbered dig för dagen

Reformerna genomförs stegvis i kommunerna

Tehtävät ja aikataulu
Ajankohtaista

Aktuellt

15.2. 2019

Den andra kommenteringsrundan av JHS 200 Serviceklassifikation för kommun och samkommun (uppdaterad version) har börjats. Ge feedback senast den 6. mars. Se instruktioner på sidan JHS 200 palautepyyntö (på finska).

För mer information kontakta projektledare Denis Galkin (denis.galkin(at)vm.fi) eller rekommendationens redaktör Minnamaria Korhonen (minnamaria.korhonen(at)kuntaliitto.fi).

31.1. 2019

Översättningen på svenska om utbildningen av kommunernas automatiserad finansiell rapportering i Helsingfors 26.–27.9.2018 har nu publicerads. Se inspelningar och presentationsmaterial på Finansministeriets websidan eller på Kommuninformationslotsens Utbildningssidan.

21.12. 2018

En regional turné om automatiserad ekonomirapportering startar i början av 2019.

Företrädare för finansministeriet kommer att träffa representanter för kommunerna och serviceleverantörerna. Målet med den regionala rundresan är att sammanföra kommunerna och serviceleverantörerna samt att söka lösningar på ordnandet av den automatiska rapporteringen om ekonomin. Om du vill att FM besöker din organisation, ta kontakt: denis.galkin@vm.fi.

22.10. 2018

Webinarium inspelningar av den utbildningen i automatiserad ekonomisk rapportering som hölls i Helsingfors på 26.–27.9.2018 är synliga på Finansminsteriums webbplats (på finska).

VIKTIGA DATUM
Katso video

Case Kervo: Bättre service för kommuninvånarna med hjälp av ledning med information

Katso video

Ta del av programmet Kommuninformation och börja din resa i tid.

När du lämnar din e-postadress till oss får du nyttig information om evenemang och om automatisering av ekonomiförvaltningen.