Talousraportointi -ikoni

Kommunernas och samkommunernas rapportering av ekonomiska uppgifter reformeras år 2021. Målet är att den rapporterade ekonomiska informationen ska vara öppen, aktuell och jämförbar. Kommunerna och samkommunerna bör förbereda sig för reformen redan på förhand så att budgetuppgifterna kommer att rapporteras till det nya systemet i början av 2020.

Kommuninformationslotsens instruktioner hjälper att avgöra vilken typ av åtgärder kommunerna, samkommunerna och deras tjänsteleverantörer behöver att vidta för att genomföra reformen. Övriga information och instruktioner kan också hittas på Statskontorets sidor av Kommunekonomins informationstjänst.

Förbered dig för dagen

  • Testning av den ekonomiska informationens överföringstjänsten
    Valmistaudu päivään Så snart som möjligt
    Testa sändningen av data till Statskontorets överföringstjänsten. Anvisningar och ytterligare information

Reformerna genomförs stegvis i kommunerna

Tehtävät ja aikataulu
Ajankohtaista

Aktuellt

15.7 2019

Finansministeriet ber om utlåtande om utkastet till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner.

Ett utkast till regeringens proposition om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner har sendats på remiss i början av juli. Propositionen innehåller förslag till sådana lagstiftningsändringar som krävs för genomförandet av den automatiska modellen för kommunernas och samkommunernas uppföljning och rapportering av ekonomisk information. Se övriga information och lämna ett utlåtande på Lausuntopalvelu.fi-webplats. Remisstiden går ut den 6.9.2019.

Mer information:

  • Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
  • Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(at)vm.fi
  • Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
  • Denis Galkin, specialsakkunnig, tfn 02955 30040, denis.galkin(at)vm.fi
14.3. 2019

Innehållet i de ekonomiska uppgifter som insamlas hos kommuner och samkommuner bör granskas på nytt.

Informationsinnehållet som insamlas hos kommuner och samkommuner påverkas av att beredningen av landskaps- och vårdreformen upphör. Arbetet har utgått från att kommunernas social- och hälsovårdsuppgifter och en del av de övriga uppgifterna överförs till landskapen. Eftersom beredningen av landskaps- och vårdreformen upphör bör innehållet i de uppgifter om ekonomin som rapporteras (XBRL-taxonomin) förändras. Automatiseringen av rapporteringen om ekonomin pågår dock enligt planerna. Förändringen påverkar heller inte insamlingen av budget- och planeringsuppgifterna för 2020.

Vi inleder omedelbart genomgången av innehållet i de ekonomiska uppgifterna i samarbete med myndigheter och företrädare för kommunerna. Kommunerna kan testa införandet av planeringsuppgifterna i Informationstjänsten för kommunalekonomin (tidigare Informationstjänsten för kommun- och landskapsekonomin) på det tidigare överenskomna sättet.

Beredning av incitamentsystemet för kommunernas digitalisering fortsätter. Statsrådets förordning och öppnande av ansökningsprocessen ska dock avgöras av den nya regeringen.

Ytterligare information:
Denis Galkin, specialist, finansministeriet, tfn 09 553 0040
Anne Melanen, projektledare, Statskontoret, tfn 029 550 2412
Mervi Koponen, projektledare, Statistikcentralen, tfn 029 551 3269
Minnamaria Korhonen, specialsakkunnig, Kommunförbundet, tfn 09 771 2162

15.2. 2019

Den andra kommenteringsrundan av JHS 200 Serviceklassifikation för kommun och samkommun (uppdaterad version) har börjats. Ge feedback senast den 6. mars. Se instruktioner på sidan JHS 200 palautepyyntö (på finska).

För mer information kontakta projektledare Denis Galkin (denis.galkin(at)vm.fi) eller rekommendationens redaktör Minnamaria Korhonen (minnamaria.korhonen(at)kuntaliitto.fi).

21.12. 2018

En regional turné om automatiserad ekonomirapportering startar i början av 2019.

Företrädare för finansministeriet kommer att träffa representanter för kommunerna och serviceleverantörerna. Målet med den regionala rundresan är att sammanföra kommunerna och serviceleverantörerna samt att söka lösningar på ordnandet av den automatiska rapporteringen om ekonomin. Om du vill att FM besöker din organisation, ta kontakt: denis.galkin@vm.fi.

VIKTIGA DATUM
Katso video

Case Kervo: Bättre service för kommuninvånarna med hjälp av ledning med information

Katso video

Ta del av programmet Kommuninformation och börja din resa i tid.

När du lämnar din e-postadress till oss får du nyttig information om evenemang och om automatisering av ekonomiförvaltningen.