Mistä on kyse Klikkaa haluaamaasi kysymystä ja löydät siihen vastauksen


Mistä on kyse?

Kunnat ovat tähän mennessä saaneet toteuttaa kirjanpitoaan ja talousraportointiaan useissa eri muodoissa, ja tietoja kirjatessaan kunnat ovat soveltaneet yhteisiä tililuokituksia omilla tavoillaan. Nykyinen raportointi on ollut hidasta ja vaatinut paljon manuaalista työtä. Tästä johtuen kuntien taloustiedot ovat olleet tiedossa vasta viikkoja tai kuukausia tilivuoden valmistumisen jälkeen. Se on tehnyt päätöksenteosta hidasta ja vanhaan tietoon perustuvaa niin kunnissa kuin varsinkin valtion puolella.

Jatkossa suosituksista standardeiksi muuttuvat JHS-luokitukset tulevat muodostamaan yhteisen tason, jota kaikkien kuntien ja kuntayhtymien tulee noudattaa ulkoisessa raportoinnissa. Vuoden 2021 alusta kunnat toimittavat taloustilastot eli tilinpäätös-, talousarvio- ja muut taloustiedot XBRL (eXtensible Business Reporting Language) -muodossa Valtiokonttorille kuntatalouden tietopalveluun. Tämä tarkoittaa Tilastokeskuksen lomaketiedonkeruun loppumista. Talousraporttien määrämuotoinen lähettäminen edellyttää muutoksia kuntien raportointijärjestelmiin sekä raportointiin kehitettyjen JHS-suositusten käyttöönottoa. Näitä ovat mm. JHS-tililuettelo, JHS-kustannuslaskenta, JHS-talousarvio ja -suunnitelma, JHS-palveluluokitus ja JHS-XBRL-taksonomia.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat jatkossakin tehdä tarkempia seurantatasoja omaan käyttöönsä. Tietopalvelu sisältää myös raportointipalvelun, josta voi keskitetysti hakea tarvitsemansa tiedot raportteina.

Miksi uudistus tehdään?

Tärkein tavoite on kuntien taloushallintoa automatisoimalla helpottaa talous- ja henkilöstöhallinnon työtaakkaa. Uudistuvan tiedonkeruun tuloksena on yhdenmukainen, ajantasainen ja luotettava tietopohja. Saat tiedon nopeammin päätöstesi tueksi vähemmällä vaivalla. Tiedolla johtaminen helpottuu ja voit siirtyä ennakoivaan toimintaan.

Onko muutokseen pakko osallistua?

Kyllä. Kunnilta ja kuntayhtymiltä edellytetään vuoden 2021 alusta lähtien automaattista taloustietojen raportointia Valtiokonttorin ylläpitämään palveluun. Tapoja tehdä XBRL-taksonomian vaatimukset täyttäviä raportteja on tarjolla useita, mutta helpointa on tehdä ratkaisut aikaa kestävällä tavalla ja omaa toimintaa kehittämällä.

Mistä on kyse?

Kunnat ovat tähän mennessä saaneet toteuttaa kirjanpitoaan ja talousraportointiaan useissa eri muodoissa, ja tietoja kirjatessaan kunnat ovat soveltaneet yhteisiä tililuokituksia omilla tavoillaan. Nykyinen raportointi on ollut hidasta ja vaatinut paljon manuaalista työtä. Tästä johtuen kuntien taloustiedot ovat olleet tiedossa vasta viikkoja tai kuukausia tilivuoden valmistumisen jälkeen. Se on tehnyt päätöksenteosta hidasta ja vanhaan tietoon perustuvaa niin kunnissa kuin varsinkin valtion puolella.

Jatkossa suosituksista standardeiksi muuttuvat JHS-luokitukset tulevat muodostamaan yhteisen tason, jota kaikkien kuntien ja kuntayhtymien tulee noudattaa ulkoisessa raportoinnissa. Vuoden 2021 alusta kunnat toimittavat taloustilastot eli tilinpäätös-, talousarvio- ja muut taloustiedot XBRL (eXtensible Business Reporting Language) -muodossa Valtiokonttorille kuntatalouden tietopalveluun. Tämä tarkoittaa Tilastokeskuksen lomaketiedonkeruun loppumista. Talousraporttien määrämuotoinen lähettäminen edellyttää muutoksia kuntien raportointijärjestelmiin sekä raportointiin kehitettyjen JHS-suositusten käyttöönottoa. Näitä ovat mm. JHS-tililuettelo, JHS-kustannuslaskenta, JHS-talousarvio ja -suunnitelma, JHS-palveluluokitus ja JHS-XBRL-taksonomia.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat jatkossakin tehdä tarkempia seurantatasoja omaan käyttöönsä. Tietopalvelu sisältää myös raportointipalvelun, josta voi keskitetysti hakea tarvitsemansa tiedot raportteina.

Miten muutos tulisi toteuttaa?

Laadi Kuntatietoluotsin avulla kokonaiskuva siitä, mitä eri valintoja ja toimenpiteitä raportoinnin kehittämiseen liittyy. Suunnittele ja aikatauluta päätösten edellyttämä valmistelu. Organisoi kehittämishanke, jonka vastuulla on valittujen muutoksien täytäntöönpanon suunnittelu ja toteutus.

Mitä hyötyä uudistuksesta on minulle?

Vähemmän käsityötä ja päällekkäistä työtä. Säästät aikaa ja vaivaa. Uudistus antaa sinulle mahdollisuuden kohdistaa resursseja sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Uudistuksen myötä voit tehostaa taloussuunnittelua, vähentää virheitä ja tehdä helpommin vertailua muihin kuntiin. Vertailutietoa voit hyödyntää esimerkiksi valmistellessasi talousarviota.

Milloin muutoksen pitää olla valmis?

Talousraportoinnin automatisoinnin on valmistuttava viimeistään vuoden 2020 aikana, jotta vuonna 2021 heti ensimmäiset tiedot tulee raportoitua uudessa muodossa.

On syytä huomata, että automatisointihanke ei ole osa sote- ja maakuntauudistusta. Talousraportoinnin automatisointi toteutetaan, vaikka sote- ja maakuntauudistukset ovat nyt keskeytyneet.