Yleinen

Standardoidut taloustiedon luokitukset, määritykset, koodistot ja ohjeet käytössä kansallisissa yhteentoimivuuspalveluissa ja Valtiokonttorin palveluissa