Koulutus Koulutus


Kunnan asiantuntijana voit osallistua Kuntaliiton ja muiden sidosryhmien järjestämiin koulutustilaisuuksiin muutoksen eri vaiheissa. Myös taloushallinnon palveluntarjoajat ja tietojärjestelmäpalvelujen tarjoajat järjestävät omia koulutustilaisuuksiaan järjestelmien käyttöönottovaiheessa.

Kuntatieto-ohjelman koulutusohjelma

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Koulutusohjelman tarkoitus on informoida kuntien ja maakuntien asiantuntijoita taloustiedon hallinnan ja raportoinnin kehittämisestä. Koulutukseen osallistumalla saat tarvittavat tiedot tulevista kuntia ja maakuntia koskevista taloustietojen yhteisistä määrityksistä ja niiden soveltamisesta, uusista taloustietojen raportointimallista ja raportointiin liittyvistä palveluista sekä tarvittavasta ohjeistuksesta.

Koulutusohjelman tavoittteena on että kunnat, maakunnat ja niiden sidosryhmät:

  • Ymmärtävät automaattisen talousraportoinnin tärkeyden, käynnissä olevan muutoksen sisällön ja aikataulun
  • Raportoivat kaikki ulkoiset taloustiedot Valtiokonttorin järjestelmän kautta
  • Tuottavat raportoitavan tietoaineiston niin, että tiedot ovat oikein ja ohjeistusten mukaisia
  • Ymmärtävät, että koko tiedonkeruuprosessi ja tietosisällöt muuttuvat
  • Ymmärtävät JHS-suositusten roolin ja niihin liittyvät muutokset
  • Käynnistävät kehityshankkeen tai ottavat huomioon kehitystyössään uudet määritykset ja toimintatavat.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki talous- ja henkilöstöhallinnon tiedonhallinnan tehtävissä työskentelevät henkilöt. Koulutus on osallistujille maksuton.

(SULJE IKKUNA) X
Koulutukset 2020

Automaattisen talousraportoinnin koulutus

Valtiovarainministeriö järjestää maksuttoman automaattisen talousraportoinnin koulutuksen.

Aika: 9.–10.1.2020
Paikka: Sokos Hotel Presidentti, Helsinki sekä etänä

Kuntien ja kuntayhtymien talousraportointi uudistuu vuoden 2021 alusta. Jatkossa taloustiedot raportoidaan Tilastokeskuksen sijaan Valtiokonttorille automaattisia järjestelmiä hyödyntäen. Uudistuksesta on annettu hallituksen esitys eduskunnalle (He 60/2019) ja laki on tarkoitus käsitellä eduskunnassa vielä tämän vuoden aikana.

Koulutuksessa käsitellään monipuolisesti kuntien ja kuntayhtymien automaattiseen talousraportointiin kuuluvia aiheita, kuten palveluluokitusta, kuntatalouden tietopalvelun käyttämistä ja kustannuslaskentaa. Koulutuksen yhteydessä on myös mahdollista saada hands on ‑tukea raportointiin.

Voit osallistua koulutukseen joko paikan päällä tai katsoa etäyhteydellä:

Molemmat lähetykset löytyvät myös täältä koontisivulta:
http://vm.videosync.fi/archive/talousraportointi-koulutus

Ilmoittaudu talousraportoinnin koulutukseen tällä lomakkeella.

Koulutuksen ohjelma:

Torstai 9.1.2020
9.00–9.15   Avauspuheenvuoro, Erityisasiantuntija Denis Galkin, valtiovarainministeriö
9.15–10.30   Palveluluokitus, Porin kaupungin pilotin edustaja
10.30–10.45   Tauko
10.45–11.15   Voimaantullut taloustietolaki, erityisasiantuntija Denis Galkin, valtiovarainministeriö
11.15–12.00   THL:n tietotarpeet, Petra Kokko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
12.00–13.00   Lounas
13.00–13.30   Raportointi kuntatalouden tietopalveluun, Anne Melanen, Valtiokonttori
13.30–14.00   Kahvit
14.00–15.30   Kirjanpito ja raportoitava tietosisältö, neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö

Perjantai 10.1.2020
9.00–10.00   Uudistunut kustannuslaskentaohje, erityisasiantuntija Minnamaria Korhonen, Kuntaliitto
10.00–10.30   Suomi.fi-palveluväylän käyttöönotto, Digi- ja väestötietovirasto
10.30–10.45   Tauko
10.45–11.15   Sektoriluokittaisen tiedon raportointi ja tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot, projektipäällikkö Mervi Koponen ja yliaktuaari Meri Ruuskanen, Tilastokeskuksen edustaja
11.15–12.00   XBRL-taksonomian taulukkomalleihin tutustuminen, Elina Koskentalo, Tieke
12.00–13.00   Lounas
13.00–14.00   Hands on -polku tietojen toimittamisesta tietojen julkaisuun (esimerkkitapauksen läpivienti) valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori
14.00–14.10   Loppupuheenvuoro, Denis Galkin, valtiovarainministeriö

(SULJE IKKUNA) X
Koulutustilaisuuksien tallenteet ja materiaalit

Automaattisen talousraportoinnin koulutustilaisuus Helsingissä 9.–10.1.2020

Katso webinaaritallenteet automaattisen talousraportoinnin koulutuksen tilaisuudesta Helsingissä 9.–10.1.2020.

Suorat linkit eri päivien osioihin:

Koulutustilaisuuden esitysmateriaalit


Katso webinaaritallenteet kuntien automatisoidun talousraportoinnin koulutuksen Helsingin tilaisuudesta 26.–27.9.2018.

Suorat linkit eri päivien osioihin:

Tilaisuudessa näytetyt esitysmateriaalit ovat ladattavissa Tilastokeskuksen koulutuskiertuesivulta.


Automatisoidun talousraportoinnin päättäjäseminaari Helsingissä 11.9.2018

Valtiovarainministeriön järjestämän seminaarin tarkoituksena oli johdattaa kunta-alan päättäjät pohtimaan, kuinka taloustietoa tulisi tuottaa ja hyödyntää järkevästi. Tilaisuudessa puhuivat kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori, valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston ylijohtaja Jani Pitkäniemi, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Valtiokonttorin apulaisjohtaja Olli Ahonen sekä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Pasi Leppänen.

Katso seminaarista tehty tallenne.


Kuntien automatisoidun talousraportoinnin koulutustilaisuus Helsingissä 23.–24.5.2018.

23.5. Yhteinen osuus:

24.5. Kuntaosuus:

24.5. Maakuntaosuus:


Helsingin koulutustilaisuuden esitysmateriaalit

(SULJE IKKUNA) X
Muut tallenteet ja materiaalit

Tietojohtamisen koulutuspaketin aloituswebinaari Mitä automaattisen raportoinnin uudistus käytännössä tarkoittaa? antaa tiiviin kokonaiskuvan automaattisesta talousraportoinnista ja sen käyttöönoton vaatimista muutoksista kunnissa.

FCG:n, Kunnan Taitoan ja Kuntaliiton järjestämän webinaarin puhujina ovat Denis Galkin (valtiovarainministeriö), Anne Melanen (Valtiokonttori) ja Sanna Lehtonen (Kuntaliitto) sekä moderoijina erityisasiantuntijat Minnamaria Korhonen (Kuntaliitto) ja Tuula Hämäläinen (Taitoa).

(SULJE IKKUNA) X