Digikärkihankkeet

KemiDigi – sidosryhmäyhteistyötä parhaimmillaan

Minna Valtavaara

Esimerkiksi kemikaalien maahantuonti ja valmistaminen sekä kemikaaleja käyttävien laitosten perustaminen ja toiminta vaativat huomattavan määrän tiedon toimittamista eri viranomaisille. Kemikaalituoterekisteriin toimitetaan omanlaiset tiedot, ympäristölupahakemukseen liitetään tiedot käyttöön tulevista kemikaaleista samoin kemikaaliturvallisuuslupahakemukseen. Yhdellä laitoksella käytetyt kemikaalit ja niihin liittyvät tiedot ovat samat, riippumatta luvan myöntäjästä tai valvojasta, mutta tällä hetkellä tietoa toimitetaan kaikille näille viranomaisille erikseen ja hieman erimuotoisena. Lisäksi paljon tästä tiedosta löytyy jo valmiina viranomaisten järjestelmistä. Voisiko tämä olla sujuvampaa ja voisiko olemassa olevaa tietoa hyödyntää?

Kemikaalitiedon digitaalinen hallinta (KemiDigi) on yksi hallituksen digikärkihankkeista. KemiDigi kokoaa yhteen palveluun pääosan yritysten viranomaisille ilmoittamasta kemikaalitiedosta eli yrityksille tulee yksi paikka minne myös alussa kuvaamani kaltaisessa tilanteessa tiedot toimitetaan. Kemikaalitiedon digitaalinen hallintahanke takaa sujuvan palvelun sekä yrityksille että järjestelmää käyttäville viranomaisille ja tiedon nykyistä paremman hyödynnettävyyden.

Hankkeessa rakennettavan järjestelmän käyttäjinä on laaja kirjo eri kokoisia ja erilaisilla valmiuksilla varustettuja yrityksiä. Järjestelmän käyttäjinä on myös suuri joukko viranomaisia erilaisine tietotarpeineen. Näiden toimijoiden tarpeiden yhteensovittaminen on ollut olennainen osa hanketyöskentelyä.

Antoisinta hankkeessa on ollut sidosryhmätyöskentely.

Hanketta on nyt työstetty eteenpäin suuremmalla vaihteella jo tovi, josta iso osa on käytetty sidosryhmätyöskentelyyn. Eri tyyppisten sidosryhmien – yritysten ja heidän edustajiensa sekä eri viranomaisten – kanssa asiaa edistäen ja heidän toiveitaan kuunnellen. Ja näistä koostaen toimivaa kokonaisuutta.

Haastavaa on ollut kuulla ja yhteensovittaa osapuolten varsin poikkeavia näkökantoja kehitettävään palveluun. Antoisaa on ollut seurata poikkeavien näkökantojen läheneminen toisiaan – ja lopulta kompromissiratkaisuihin pääseminen. Haastavaa, ehkä haastavinta, on ollut myös oman näkökannan muokkaaminen kompromisseihin sopivaksi.

Kompromissiratkaisuihin on päädytty työstämällä asioita eri tyyppisissä työpajoissa, esittelemällä hanketta eri toimijoille, ottamalla sidosryhmien edustajia mukaan eri vaiheissa suunnittelutyöhön ja kuuntelemalla eri toimijoiden mielipiteitä ja ajatuksia hankkeen suunnasta ja toteutuksesta. Tässä hankkeessa ei itse järjestelmän toteuttaminen ole se tärkein vaihe, vaan yhteisen linjan löytäminen, jotta toteutukseen päästään.

Hankkeen tila on tällä hetkellä erinomainen. Sidosryhmät ovat löytäneet yhteisen linjan ja toteutukseen päästään pian. Palvelun toiminnallisuuksia ja kerättäviä tietoja tullaan edelleen työstämään yhdessä sidosryhmien kanssa mm. pilottien avulla. Avoimia ja toisinaan vaikeitakin kysymyksiä nousee myös tulevaisuudessa, mutta hankkeessa vallitsevan hyvän ja tavoitteellisen työskentelyilmapiirinvuoksi on helppo uskoa, että tulevistakin näkökulmaeroista selvitään, kunhan jaksamme panostaa vahvasti sidosryhmätyöskentelyyn myös tulevaisuudessa.

Tässä vaiheessa hanketta haluan kiittää kaikkia kumppaneitamme, hankeryhmän ja ohjausryhmän jäseniä, yrityksiä, viranomaisia sekä etujärjestöjen edustajia antoisasta ja ainutlaatuisesta sidosryhmätyöskentelystä. Kanssanne on hienoa viedä hanketta eteenpäin!

Lisätietoa KemiDigistä Tukesin verkkosivulta

KemiDigi-graafi

KemiDigikemikaalikemikaalitietosidosryhmä

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *