Digikärkihankkeet

Julkisen hallinnon paikkatiedot tehokäyttöön paikkatietoalustalla

Antti Jakobsson

Jopa 80 % tiedosta on paikkatietoa eli tietoa, joka sisältää sijainnin. Sijainti voi olla määritelty koordinaatein, mutta myös epäsuorasti esim. osoitteen, paikannimen tai hallinnollisen yksikön avulla. Google julkaisi juuri äskettäin tutkimuksen, jossa on arvioitu paikkatietopalvelujen tuottamaa hyötyä kolmesta eri näkökulmasta: asiakkaille koituvat hyödyt, liiketoimintahyödyt ja hyöty yhteiskunnalle.

Hyötyjä yhteiskunnalle oli arvioitu syntyvän esim. työpaikkojen syntymisestä, liikenneruuhkien välttämisestä ja päästöjen vähenemisestä, kaavoituksen tehostumisesta, kansalaisten osallistamisesta, terveydenhuollon tarpeiden suunnittelusta, turvallisuusviranomaisten vasteajan lyhenemisestä ja onnettomuuksien ja muiden katastrofien paremmasta hallinnasta, ympäristönsuojelusta ja syntyvästä tietopääomasta.

Raportti sisältää kolme suositusta hallituksille paikkatietoteknologian osalta: 1) Paikkatietojen saatavuuden, käytettävyyden ja laadun lisääminen lainsäädännön ja muun politiikan keinoin 2) Toimet jotka lisäävät yksityisen sektorin ja hallinnon yhteistyötä sekä teknologian käyttöä eri sektoreilla 3) Avoimen datan ja alustojen käyttö datan saatavuuden lisäämiseksi.

Paikkatietojen hyödyntämisellä tehostetaan toimintaa

Paikkatietoalusta-hankkeessa on yksinkertaistaen tarkoitus tuoda julkisen sektorin tuottama paikkatieto paremmin käyttöön. Googlen tutkimuksessa mainitaan Australian vastaava hanke, jossa on samankaltaiset tavoitteet kuin Suomen paikkatietoalustassa. Paikkatietoalusta-hankkeessa on tehty myös vertailu eurooppalaisiin vastaaviin hankkeisiin, joita on nyt käynnissä Hollannissa ja Norjassa sekä suunnitteilla Englannissa ja Saksassa.

Paikkatietoalustaa voi tarkastella sen tarjoamien tietojen ja palveluiden kautta, mutta myös käyttötapausten avulla. Lopullinen hyöty tulee siitä, että paikkatietoja käytetään tehostamaan tai mahdollistamaan jotain toimintaa. Se voi olla esimerkiksi kiinteistö- tai metsäomaisuuden parempi hallinta, yksinkertaisemmat lupaprosessit, SOTE-palveluiden saatavuuden arviointi tai erilaisten yhteiskunnan toimintojen automatisointi. Yrityksillä on merkittävä rooli uusien toimintatapojen ja sovellusten kehittämisessä, jotka hyödyntävät paikkatietoalustaa.

Tieto kerätään vain yhteen kertaan

Osahankkeissa kehitetään kansallista maastotietokantaa, osoitetietoja, maankäyttöpäätöksiä, satelliittikuvien hyödyntämistä ja muita INSPIRE-direktiiviin mukaisten tietojen hyödyntämistä. Nämä yhdessä muodostavat kansallisen paikkatietovarannon, jonka perusajatus on, että tieto kerätään vain kerran ja se ylläpidetään niissä prosesseissa, joissa tieto syntyy. Lisäksi kansallisessa palvelutietovarannossa tieto saadaan rajapintojen kautta, sen laatu on määritelty ja tarkastettu, tieto saa yksilöivän tunnisteen ja sen elinkaari hallitaan.

Yhdessä nämä muodostavat yhteentoimivuuskriteerit ja ne tuodaan osaksi YTI-hankkeessa tehtäviä yleisiä sanastoja ja luetteloita. Yhteinen käsitemalli ja yhteentoimivuuskriteerit tuodaan myös julkisen hallinnon suosituksiksi ja ensimmäisenä on käynnistetty nyt rakennusten ja rakenteiden määrittely.

Esimerkiksi kansallisen maastotietokannan kautta meillä on jatkossa yksikäsitteiset kolmiulotteiset rakennukset, joihin voidaan linkittää erilaisia rakennusten muita tietoja. Rakennusten elinkaari on hallittu ja tavoitteena on esim. se, että kun rakennus on mallinnettu suunnitteluvaiheessa 3D kohteena, tuodaan se rakennuslupaprosessin kautta osaksi kansallista maastotietokantaa. KMTK ja muiden paikkatietoalustasta saatavien keskeisten paikkatietojen avulla voidaan sitten tehostaa erilaisia yhteiskunnan toimintoja.

Yksinkertainen esimerkki on Kajaanin kaupungin tekemä video siltavaihtojen konkretisoinnista päättäjille. Ilman 3D-mallinnusta eri vaihtoehtojen vertailu olisi 2D-kartoilta ollut haastavaa, ja yhden vaihtoehdon edellyttämät pengerrykset eivät olisi tullut esille.

Lisätietoja hankkeesta http://www.paikkatietoalusta.fi/
Hankkeen esittelyvideo YouTubessa: https://youtu.be/tw2wCki265Y

 

Paikkatietopaikkatietoalustapaikkatietovarantotietoyhteentoimivuus

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *