Suomidigi

Julkinen hallinto näyttää suuntaa – eikä roiku peräsimessä

Riikka Pellikka

Halusimme löytää Suunnannäyttäjät-kilpailulla rohkeita toimintamallien uudistajia, jotka toimivat hyvänä esimerkkinä julkiselle hallinnolle. Saimme kaiken kaikkiaan 33 tarinaa toiminnan uudistamisesta digitalisaation keinoin. Koska digitalisointi ja toiminnan kehittäminen voi sanana tarkoittaa kaikkea yhden prosessin sähköisestä uudistamisesta nuorten osallisuuden lisäämiseen, saimme todella erilaisia tarinoita arvioitavaksemme.

Valitsimme finalisteihin mahdollisimman erilaisia caseja, joissa arvostimme täysin uudenlaista toimintaa sekä vanhojen prosessien kokonaisvaltaista uudistamista:

  • Ylioppilastutkinnon digitalisointi, Ylioppilastutkintolautakunta: merkittävä valtakunnallinen case, joka on toteutettu yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa ketterän kehityksen periaatteita noudattaen ja samalla myös lukioihin on rakentanut aktiivisten kehittäjien ryhmä.
  • Oma riista -palvelu, Suomen riistakeskus: Riistatiedon keruu uudistettiin digitaaliseksi lähtökohtana asiakkaan kokema hyöty. Metsästäjät voivat antaa riistatietoa paikan päällä älypuhelimilla ja hallinnollinen rasite viranomaisille on minimoitu.
  • Uusien kehittämisverkostojen ja teemaverkostojen käyttöönotto Tuusulan kunnassa: tavoitteena rakentaa aluedemokratiamalli (Kouvola) ja kehittämisverkostomalli (Tuusula). Mallien myötä asukkaat, yhdistykset ja yritykset otetaan mukaan palveluiden kehittämistyöhön ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon paranee. Verkostojen kautta luodaan puitteet kunnan sekä asukkaiden, yhdistysten ja yritysten yhteiskehittämiselle sekä aktivismille.
  • Oikeusministeriön Aineistopankki-hanke (AIPA): Kansallinen, haastava toimintamallimuutos, jossa keskeisessä roolissa ovat avainvaikuttajien verkosto ja paikallisia kokeilukulttuurin edistäjiä.
  • RPAS-toiminta kadonneen henkilön etsinnässä, Lapin poliisi: Digitalisaation hyödyntäminen ihmishenkien pelastamisessa. Projektissä on rakennettu täyden palvelun paketti uuden laitteen ympärille etsintää johtavalle henkilölle.
  • Digi mahdollistaa tärkeimmän (varhaiskasvatus), Liperin kunta: Tuntiperustainen maksujärjestelmä, joka mahdollistaa työvuorojen suunnittelun mahdollisimman tehokkaasti lapsen etua ajatellen. Kyseessä on digitalisaation mahdollistama kokonaisvaltainen muutos lapsen päivähoidossa, jos on toteutettu yhdessä vanhempien kanssa.

Suomidigistä apua prosessien uudistamiseen

Toiminnan kehittäminen digitalisaation keinoin sisältää valtavasti asioita kokonaisarkkitehtuurista kokeilukulttuuriin. Rakennamme parhaillaan Suomidigiin kehittäjän pelikirjaa, jossa kehittäjälle luodaan kokonaiskuva siitä, mitkä kaikki elementit tulee ottaa huomioon prosessien uudistamisessa suunnittelusta käyttöön. Syksyllä 2017 rakennamme päättäjän polun, joka auttaa julkisen hallinnon ylintä- ja keskijohtoa hahmottamaan prosessien kehittämisen taustalla olevat isot linjat ja päätöksien mahdolliset seuraukset.

Suunnannäyttäjät-kisassa halusimme palkita kunniakirjalla Helsingin kaupungin ICT kehittämismenetelmät Kehmetin, joka on jo ansiokkaasti koonnut kehittäjän työkalupakkia Helsingin kaupungin sivuilla, ja joka tulee olemaan keskeinen informaation lähde Suomidigin pelikirjassa.

Kaikille tasavertaiset mahdollisuudet digiin

Valtiovarainministeriön Digi Arkeen -neuvottelukunnan ja AUTA-hankkeen tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä niin, että eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään tasavertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Hyvän hallinnon lähtökohta on, että julkisten palvelujen tulee olla yhtälailla kaikkien asiakkaiden saavutettavissa ja käytettävissä heidän iästään, taidoistaan, olosuhteistaan tai asuinpaikastaan riippumatta.

Suunnannäyttäjät-kilpailussa kunniamaininnan arvokkaasta työstään saivat Migri.fi-uudistus ja Verkkopotku@kehitysvammaisten tukiasumiseen. Migri.fi-uudistustiimillä on erittäin haastava verkkosivujen uudistusprojekti, jossa on asetuttava lukuisten eri kansalaisuuksien ja elämäntilanteiden asemaan sekä otettava huomioon saavutettavuus monella eri tasolla. Verkkopotku-tiimi on näyttänyt suuntaa julkiselle hallinnolle toimimalla verkostoissa ja virallisen työtehtävän ulkopuolella edistämällä kehitysvammaisten asiakkaiden tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, jotta he saavat paremmat valmiudet toimia digitaalisessa tietoyhteiskunnassa. Lisäksi Verkkopotku-tiimi on huomioinut heitä tukevat työntekijät.

Kokeiluilla löydämme parhaat, monistettavat toimintamallit. Suunnannäyttäjät-kisan avulla on tavoitteena tuoda näkyväksi pienet ja suuret uudistukset, joiden oppeja yhdistelemällä meidän on mahdollista rakentaa ketterä, rohkea ja digiä parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntävä julkinen hallinto.

digitalisaatiokehittäminenketterä kehityskokeilutpalvelumuotoilusuunnannäyttäjättoiminnankehittäminentoimintamallivähemmistöt