TAKAISIN

Esimerkit ja tarinat Esimerkit ja tarinat


Featured Video Play Icon

Tiedolla johtamisella parempia palveluita kuntalaisille

Tästä on kysymys

Kattava, luotettava, relevantti ja ajantasainen tieto auttaa kunnan johtoa ja palveluista vastaavia varmistumaan siitä, että palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa tehdään oikeita asioita oikein ja oikeaan aikaan. Keravalla tärkeä askel tiedolla johtamiseen on ollut palveluiden tuotteistaminen.

Mitä hyötyä?

Palveluiden tuotteistaminen ja tuotekustannuslaskennan hyödyntäminen auttavat palveluiden järjestämisestä vastuussa olevia analysoimaan erilaisia palveluiden järjestämistapoja, kehittämiskohteita ja ennen kaikkea tuottamaan kuntalaisille parempia ja vaikuttavampia palveluita.

Millaisia haasteita kohdattiin?

Talous- ja toimintatietoa johtamisensa tukena käyttävien tarpeet ja odotukset vaihtelevat paljon. Päiväkodin johtaja tarvitsee erilaista tietoa kuin kunnanjohtaja tai valtionhallinnossa työskentelevä. Keravalla tuotteista laadittiin hierarkkinen luettelo, jossa palvelut jaettiin tuotteisiin, tuoteryhmiin ja palveluryhmiin. Tämä mahdollisti tiedon tarjoamisen erilaisten käyttäjien tarvitsemalla tasolla.

Mitä opittiin?

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun kuntajohto on vahvasti sitoutunut tavoitteeseen ja tiedolla johtamisen käytäntöjä ja työkaluja suunnitellaan ja toteutetaan pitkäjänteisesti moniammatillisen joukkueen voimin.

Vinkit muille

Kirkastakaa tavoitteenne ensin ja pohtikaa vasta sen jälkeen järjestelmiä. Miettikää etukäteen, millaista tietoa todella tarvitsette ja miten haluatte jalostaa ja raportoida sitä. Määrittelytyölle kannattaa varata riittävästi resursseja. Kannattaa myös panostaa siihen, että henkilökunnalle viestitään riittävästi ja riittävän usein taustoista ja tavoitteista.


KYSY LISÄÄ

Tiina Larsson
toimialajohtaja
Keravan kaupunki
tiina.larsson(at)kerava.fi