Digi arkeen

Digitalisering ska vara roligt!

Digitala lösningar är så vanliga att många av oss inte ens märker dem. De flesta använder dator och smarttelefon, vi beställer varor och tjänster från nätbutiker, tittar på Netflixt, betalar räkningar i nätbanken, sköter ärenden med FPA och håller kontakt med vänner och släktingar via Skype. Listan kunde göras hur lång som helst. Till och med jag som inte är född med en smarttelefon i handen klarar av en hel del!

Det sägs att digitala lösningar underlättar vardagen. Alltid känns det inte så: bilen kan inte längre repareras på bensinstationen utan den måste oberoende av felet kopplas till en dator av en auktoriserad reparatör. Kundbetjäning per telefon har rationaliserats till robotar och man ska helst veta sitt ärende exakt. Sedan finns ett virrvarr av sladdar och kopplingar som inte passar till någon apparat. Det behövs produktutveckling. Vi vill ha standardiserade modeller som är lättfattliga för alla.

Det är viktig att vi i digitaliseringsprocessen tar i beaktande användarnas olikheter. Det finns ingen prototyp av användare. Lika viktigt är det att samtidigt planera och designa sådana hjälpmedel som ökar möjligheten att kunna utnyttja de digitala lösningarna. Unga och gamla oberoende av funktionsförmåga eller språk ska garanteras tillgång till den digitala världen.

Digitaliseringen öppnar för oss en ny verklighet. Vi sparar tid, får snabbt information om oss själva och omvärlden, vi kan styra olika apparater varifrån som helst och resa vart som helst – virtuellt. Digitala lösningar kommer att spela en allt större roll då det gäller att ta hand om vår hälsa. Den artificiella intelligensens möjligheter är obegränsade. En god dräng men en dålig herre. Kontrollen måste finnas hos användaren!

Redan nu har det utvecklats lösningar som gör det möjligt för personer med olika funktionsnedsättningar att vara delaktiga. Det finns bland annat talsynteser, digitala navigatorer, översättningsrobotar mm. Det här är fantastiskt.

Alla ska inkluderas. För att så många som möjligt ska ta till sig de digitala tjänsterna ska de vara lätta och förståeliga och det ska vara ett nöje att använda dem!

digi arkeen -neuvottelukuntaDigi i vardagen -delegationenDigiarkeendigitala tjänsterdigitaliseringfunktionsförmågaprototyprobotisering