Aikataulu ja virstanpylväät Aikataulu ja virstanpylväät


Standardoidut tietomääritykset valmiit (JHS-suositukset)
1/2017 - 12/2018
JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo
valmis
JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma
valmis
JHS 205 Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi
valmis
JHS 203 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta
valmis
JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia
valmis
JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät
valmis
JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus
12/2018
Mahdollisuus testata XBRL- ja CSV-muotoisen aineiston tuottamista, lähettämistä ja tietojen tarkistamista
valmis
Standardoidut taloustiedon määritykset, muut luokitukset, koodistot ja ohjeet käytössä kansallisissa yhteentoimivuuspalveluissa
asap
Standardoidut taloustiedon luokitukset, määritykset, koodistot ja ohjeet käytössä kansallisissa yhteentoimivuuspalveluissa ja Valtiokonttorin palveluissa
6/2018
Talousarviotietojen (v. 2020) kerääminen alkaa
12/2019
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun tuotantokäyttöönotto
1/2020
Neljännesvuositiedonkeruu (v. 2020) alkaa
x/2020
Toimialakohtaisten kustannustietojen keruu (esim. opetustoimi, sairaala/toimipaikkakohtaiset kustannukset) alkaa
x/2021
Tilinpäätöstietojen keruu (2020) alkaa
x/2021
Valmistautuminen raportoinnin uudistukseen
11/2017 - 6/2019
Laaditaan kehitystyön toteutussuunnitelma
2/2018
Tehdään linjaukset kunnan raportoinnin kehittämisestä
6/2018
Valitaan kunnan käyttötalouden raportointitapa
6/2018
Tehdään linjaus taloustietojen raportoinnissa käytettävien tietojärjestelmäpalveluiden toteuttamistavasta
6/2018
Julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelusta saatavissa valmisraportteja
1/2020
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu valmis ja kokonaisuudessaan testattavissa
2019 aikana
Uudistushankkeen läpivienti
1/2018 - 6/2019
Uuden talousraportoinnin käyttöönotto
12/2019 - 1/2020