Talousraportointi -ikoni

Kommunernas och samkommunernas rapportering av ekonomiska uppgifter reformeras år 2021. Målet är att den rapporterade ekonomiska informationen ska vara öppen, aktuell och jämförbar. Kommunerna och samkommunerna bör förbereda sig för reformen redan på förhand så att budgetuppgifterna kommer att rapporteras till det nya systemet i början av 2020.

Kommuninformationslotsens instruktioner hjälper att avgöra vilken typ av åtgärder kommunerna, samkommunerna och deras tjänsteleverantörer behöver att vidta för att genomföra reformen. Övriga information och instruktioner kan också hittas på Statskontorets sidor av Kommunekonomins informationstjänst.

Förbered dig för dagen

Ajankohtaista

Aktuellt

17.9. 2020

Kommuninformationslotsen stängs den 23.9.

Finansministeriet stänger Kommuninformationslotsen den 23 september. På grund av det låga behovet är det inte värt att utveckla webbplatsen för att uppfylla tillgänglighetskraven i den nya lagen.

Efter stängningen kommer adressen kuntatietoluotsi.fi att omdirigeras till Statskontorets sidor av kommunekonomin, där allt innehåll som fortfarande är relevant för kommuner och samkommuner har redan överförts.

Tack till alla användare, hoppas att Slotsen har varit till hjälp.

23.4. 2020

Webinarium: Aktuellt om den automatiserade ekonomirapporteringen

Finansministeriet tillsammans med Statistikcentralen och Finlands Kommunförbund ordnade den 17.4.2020 ett webinarium om den automatiserade ekonomirapporteringen. Under utbildningen berördes bl.a. kraven som reformen ställer på kommunerna och samkommunerna samt programleverantörerna.

Inspelningen hittas via denna länken:
Kunta-tv: Aktuellt om den automatiserade ekonomirapporteringen

28.11. 2019

JHS 194: Uppdateringen av kommunernas och samkommunernas XBRL-taxonomi ute på remiss

Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (Juhta) ber om respons gällande den uppdaterade rekommendationen JHS 194 Kommunernas och samkommunernas XBRL-taxonomi. Detta är remissbehandlingens tredje skede. Genom denna extra behandling bes utlåtanden om de ändringar som gjorts på basis av den föregående remissbehandlingen. Rekommendationens syfte är att fungera som en anvisning i kommunernas, samkommunernas och affärsverkens XBRL-formade ekonomirapportering.

Responsen ska sändas in senast 10.12.2019. Se instruktioner på sidan JHS 194 palautepyyntö (på finska).

10.10. 2019

Det slutliga XBRL-taxonomipaketet för leveransen av uppgifterna om budget och planer har publicerats

Ett separat XBRL-taxonomipaket om helheten för kommunernas och samkommunernas budget- och planrapportering har publicerats på Statskontorets webbplats (Se avsnittet XBRL). Testmaterial enligt den här taxonomin kan redan nu skickas till Kommunekonomins informationstjänst. Målet är att alla kommuner framgångsrikt ska ha testat att skicka in rapporteringshelheten budget och ekonomiplan till Kommunekonomins informationstjänst senast i november.

Taxonomipaketet som nu publicerats är en del av rekommendationen JHS 194 XBRL-taxonomi för kommuner och samkommuner. JHS 194 skickas ännu ut på en tredje remissrunda. Den preliminära bedömningen är att JHS 194 tas upp för godkännande i början av december. Den helhet av budget- och planuppgifter som nu publicerats kommer inte att ändras.

VIKTIGA DATUM
Katso video

Case Kervo: Bättre service för kommuninvånarna med hjälp av ledning med information

Katso video

Ta del av programmet Kommuninformation och börja din resa i tid.

När du lämnar din e-postadress till oss får du nyttig information om evenemang och om automatisering av ekonomiförvaltningen.