Talousraportointi -ikoni

Kommunernas och samkommunernas rapportering av ekonomiska uppgifter reformeras år 2021. Kommunerna och samkommunerna ska förbereda sig för reformen redan på förhand. Genom reformen får alla kommuner tillgång till tydliga instruktioner, enhetliga modeller, verksamhetsmetoder och definitioner med vilka de ekonomiska rapporterna produceras automatiserat.

FÖR KÄNNEDOM: Avbrottet i beredningen av landskaps- och vårdreformen påverkar kommunerna och samkommunerna så att olika myndigheter blir tvungna att göra ändringar i innehållet i de rapporterade uppgifterna om ekonomin. Automatiseringen av rapporteringen om ekonomin förs emellertid vidare enligt den planerade tidsplanen, och avbrottet påverkar heller inte insamlingen av budget- och planeringsuppgifterna för 2020.

Förbered dig för dagen

  • Testning av den ekonomiska informationens överföringstjänsten
    Valmistaudu päivään Så snart som möjligt
    Testa sändningen av data till Statskontorets överföringstjänsten. Anvisningar och ytterligare information

Reformerna genomförs stegvis i kommunerna

Tehtävät ja aikataulu
Ajankohtaista

Aktuellt

14.3. 2019

Innehållet i de ekonomiska uppgifter som insamlas hos kommuner och samkommuner bör granskas på nytt.

Informationsinnehållet som insamlas hos kommuner och samkommuner påverkas av att beredningen av landskaps- och vårdreformen upphör. Arbetet har utgått från att kommunernas social- och hälsovårdsuppgifter och en del av de övriga uppgifterna överförs till landskapen. Eftersom beredningen av landskaps- och vårdreformen upphör bör innehållet i de uppgifter om ekonomin som rapporteras (XBRL-taxonomin) förändras. Automatiseringen av rapporteringen om ekonomin pågår dock enligt planerna. Förändringen påverkar heller inte insamlingen av budget- och planeringsuppgifterna för 2020.

Vi inleder omedelbart genomgången av innehållet i de ekonomiska uppgifterna i samarbete med myndigheter och företrädare för kommunerna. Kommunerna kan testa införandet av planeringsuppgifterna i Informationstjänsten för kommunalekonomin (tidigare Informationstjänsten för kommun- och landskapsekonomin) på det tidigare överenskomna sättet.

Beredning av incitamentsystemet för kommunernas digitalisering fortsätter. Statsrådets förordning och öppnande av ansökningsprocessen ska dock avgöras av den nya regeringen.

Ytterligare information:
Denis Galkin, specialist, finansministeriet, tfn 09 553 0040
Anne Melanen, projektledare, Statskontoret, tfn 029 550 2412
Mervi Koponen, projektledare, Statistikcentralen, tfn 029 551 3269
Minnamaria Korhonen, specialsakkunnig, Kommunförbundet, tfn 09 771 2162

15.2. 2019

Den andra kommenteringsrundan av JHS 200 Serviceklassifikation för kommun och samkommun (uppdaterad version) har börjats. Ge feedback senast den 6. mars. Se instruktioner på sidan JHS 200 palautepyyntö (på finska).

För mer information kontakta projektledare Denis Galkin (denis.galkin(at)vm.fi) eller rekommendationens redaktör Minnamaria Korhonen (minnamaria.korhonen(at)kuntaliitto.fi).

31.1. 2019

Översättningen på svenska om utbildningen av kommunernas automatiserad finansiell rapportering i Helsingfors 26.–27.9.2018 har nu publicerads. Se inspelningar och presentationsmaterial på Finansministeriets websidan eller på Kommuninformationslotsens Utbildningssidan.

21.12. 2018

En regional turné om automatiserad ekonomirapportering startar i början av 2019.

Företrädare för finansministeriet kommer att träffa representanter för kommunerna och serviceleverantörerna. Målet med den regionala rundresan är att sammanföra kommunerna och serviceleverantörerna samt att söka lösningar på ordnandet av den automatiska rapporteringen om ekonomin. Om du vill att FM besöker din organisation, ta kontakt: denis.galkin@vm.fi.

VIKTIGA DATUM
Katso video

Case Kervo: Bättre service för kommuninvånarna med hjälp av ledning med information

Katso video

Ta del av programmet Kommuninformation och börja din resa i tid.

När du lämnar din e-postadress till oss får du nyttig information om evenemang och om automatisering av ekonomiförvaltningen.