Talousraportointi -ikoni

Kommunernas och samkommunernas rapportering av ekonomiska uppgifter reformeras år 2020. Kommunerna och samkommunerna ska förbereda sig för reformen redan på förhand. Genom reformen får alla kommuner tillgång till tydliga instruktioner, enhetliga modeller, verksamhetsmetoder och definitioner med vilka de ekonomiska rapporterna produceras automatiserat.

Förbered dig för dagen

Reformerna genomförs stegvis i kommunerna

Tehtävät ja aikataulu
Ajankohtaista

Aktuellt

22.10. 2018

Webinarium inspelningar av den utbildningen i automatiserad ekonomisk rapportering som hölls i Helsingfors på 26.–27.9.2018 är synliga på Finansminsteriums webbplats (på finska).

8.10. 2018

Kommenteringsrundan om uppdateringen av JHS 200 Serviceklassifikation för kommun och samkommun har börjats.

Se instruktioner och länkar om feedback på denna sidan (på finska).

18.9. 2018

Statskontoret har skickat samtliga kommuner och samkommuner ett brev med förfrågan om deras beredskap att testa sändandet av uppgifter om ekonomin enligt den nya modellen till kommun- och landskapsekonomins informationstjänst.

Anvisningarna för rapporteringen om uppgifterna om ekonomin finns på Statskontorets webbplats för kommun- och landskapsekonomins informationstjänst.

12.9. 2018

Du kan titta på de presentationerna av det beslutsseminarium om automatiserad finansiell rapportering som hölls den 11. september:

Länk till webinarium

VIKTIGA DATUM
Katso video

Case Kervo: Bättre service för kommuninvånarna med hjälp av ledning med information

Katso video

Ta del av programmet Kommuninformation och börja din resa i tid.

När du lämnar din e-postadress till oss får du nyttig information om evenemang och om automatisering av ekonomiförvaltningen.